Okategoriserade

Okategoriserade

Close up of female accountant or banker making calculations

Så fungerar skatt

Så fungerar skatt Beskattning är ett på många sätt kontroversiellt ämne. Vad ska beskattas? Hur hög ska skatten i så fall vara? Vilka effekter får beskattning på ekonomin? Dessa frågor får sägas vara detaljfrågor i det större perspektivet, där den överväldigande majoriteten är överens; skatt är nödvändigt. Oaktat en handfull […]