Fonder VS Aktier

Att det blir allt viktigare att ha ett sparat kapital att falla tillbaka på eller att ha som reserv om olyckan skulle framme och huset till exempel måste renoveras eller bilen bytas ut är nog de flesta på det klara med. Vilken form av sparande man ska välja är dock betydligt mer oklart för de flesta, och det hela blir knappast enklare av det faktum att det numer finns fler alternativ för sparande och placeringar än det någonsin funnits tidigare. Ge dig och dina sparpengar några minuter åt denna korta genomgång av de mesta grundläggande alternativen så ska du se att det inte är så komplicerat som man kan tro!

Att spara är spännande!

1024px-Briefcase-photoDe absolut vanligaste formerna för placering av kapital (eller sparande) är fonder respektive aktier. Aktier är andelar i företag och att vara aktieinnehavare innebär i praktiken att man äger en del av företaget samt att man har rätt att gå på företagets årsmöte för att göra sin röst hörd angående hur bolaget sköts. Ju större aktieinnehav man har, desto mer har man också rätt att säga till om när det gäller företaget. De flesta som placerar i aktier gör dock detta för att de litar på att företaget i fråga sköts korrekt och att aktien därmed kommer att öka i värde med tiden. Europabörserna kan svänga rejält i dag (i likhet med andra internationella börser) och en placering i enskilda aktier innebär därför en viss risk. Ett alternativ för den som är intresserad av att placera sina pengar på börsen är därför att köpa andelar i fonder. Fonder kan beskrivas som en samling av olika aktier fördelade inom flera branscher, länder samt storlek på bolag. Om man köper andelar i en fond så tar man därmed inte en lika stor risk som med en enskild aktie, utan man lägger som man brukar säga “inte alla ägg i samma korg”. Det är förmodligen denna måttliga risk i kombination med den spänning som ändå finns med fondinnehavets upp- och nedgång som gjort fondsparande till svenskarnas favorit när det gäller sparformer.

originmag