IT-bubblan

Om du är intresserad av att handla med aktier kan det vara av största vikt att du lär dig av historien. Genom att undgå att upprepa misstag som tidigare aktieägare begått ser du till att skaffa dig en fördel inför framtida aktietransaktioner. Det finns nämligen en sanning som äger lika stor giltighet inom aktiebranschen som inom alla områden: historien upprepar sig. Ekonomin går i konjunkturcykler och om du är bra på att förutse den kan du vara den som är cyklernas stora vinnare. Att köpa billigt och sälja dyrt låter som en enkel devis, men det är betydligt svårare att omsätta visdomen i praktiken.

En av de största krascherna på aktiemarknaden på senare år var IT-bubblan. Det var en period av febril aktivitet på världens börser och det såldes aktier i nya företag som aldrig förr. Skillnaden mot tidigare års ruscher var inte bara värdet på företag som såldes. Det var framför allt att företagen som värderades till miljarder kronor hade inga eller mycket få konkreta tillgångar. Istället haussades värdet upp baserat på lösa planer inom den växande IT-marknaden. Företag som huserade på nätet – så kallade dot-com-företag – kom med storslagna planer som kapitalägare snabbt investerade i.

Hong Kong crowded street view 2015

När nedgången sedan oundvikligen kom visade det sig att mycket av dot-com-erans visionärer inte hade något att backa upp sina vackra ord med. Medan vissa IT-företag tjänade stora pengar – som Google – var det betydligt fler som gick under i kraschen. Lärdomen blev att alltid se till att företaget har en sund affärsplan med solida tillgångar innan du går in med stora pengar i företaget. Det gäller såväl rika riskkapitalister som hobbyaktiehandlare. Med en bra research kommer du långt och slipper börskrascher som IT-bubblan.

IT-bubblan blev ett klassiskt exempel på en situation när företagens värdering inte motsvarade dess reella tillgångar. Det betydde att det förr eller senare skulle uppkomma krasch när skillnaden uppdagades. Något som håller sitt värde betydligt bättre är guld. Det är inte alls lika konjunkturkänsligt, vilket betyder att det alltid är ett bra tillfälle att handla med guld. Om du vill sälja ditt guld på ett smidigt och enkelt sätt kan du använda dig av guldbrev.se.

originmag