Skatt på aktiehandel?

Frågan om aktiehandel ska beskattas är något som har diskuterats i mer än 30 år. Frågan uppstod då den amerikanske ekonomen James Tobin presenterade denna idé, med syftet att minska spekulationerna inom finanshandeln. År 2012 kom man till slut fram till ett svar, i alla fall i EU-parlamentet, då man röstade ja till EU-kommissionens förslag att lägga en skatt på 0,1 procent på all handel med aktier och obligationer, och 0,01 procent på derivat, det vill säga alla andra sorters värdepapper. Parlamentet ansåg dessutom att man skulle göra reglerna striktare för att fånga upp fler affärer med de nya skattereglerna. EU-parlamentet har länge efterfrågat en liknande skatt, och anledningen till det är att man anser det vara ett viktigt hjälpmedel för att ta sig ur den ekonomiska krisen. Enligt en undersökning av Eurobarometern är de inte heller ensamma om det, då 66 procent av Europas befolkning ställer sig bakom en skatt på aktiehandel. Enligt Anni Podimata, den grekiska socialdemokraten som ledde parlamentets arbete i denna fråga, kommer den nya skatten att ”bidra till en rättvisare fördelning av krisens börda”.stock-exchange-738671_640

Den nya skatten, som kallas Tobinskatten efter den amerikanske ekonomen, ska inte gälla privatpersoners aktiehandel eller regeringars finansiella affärer. Privatpersoner kommer dock ändå att drabbas av skatten, eftersom banker i många fall utför handel på uppdrag av privatpersoner. Den svenska dåvarande regeringen var emot skatten, eftersom man var rädd att tillväxten skulle skadas och finanshandeln flytta utanför Europa, och de var inte ensamma om att protestera. Bland annat den amerikanska regeringen protesterade mot beslutet, och bankerna i Europa började genast utreda hur de skulle kunna slippa undan skatten.

Inte alla såg dock den nya skatten som något negativt. Två år efter att röstningen gick igenom i EU-parlamentet presenterade partiet FI ett förslag om att införa skatt på handel med aktier och värdepapper under Almedalsveckan. Skatten skulle bland annat vara ett sätt att finansiera många av partiets andra förslag. Enligt Kenneth Hermele, som är ekonom och då var riksdagskandidat för FI, handlade deras förslag om någon form av Tobinskatt. Även om åsikterna bland politikerna i Sverige alltså fortfarande är mycket delad, är det inte helt uteslutet att Sverige skulle kunna gå samma väg som Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien, Belgien, Österrike, Portugal, Grekland, Slovakien, Slovenien och Estland, som redan har infört skatten.

Om du ofta handlar med aktier, och är en av de som skulle drabbas av en Tobinskatt, behöver du inte vara orolig, eftersom det finns fler sätt än aktiehandel att finansiera dina inköp och projekt. På Brixo.se kan till exempel privatpersoner enkelt få lån.

Taggar × ×
originmag