Aktiespar

Att lägga allt eller vissa delar av sitt pensionssparande i aktier och aktiefonder har blivit mer och mer vanligt. Det kommer även då och då upp artiklar som uppmanar oss att sluta pensionsspara på ett traditionellt sätt. Det är fortfarande en mer riskabel investering än vanligt pensionssparande. Det är dock som en tveeggad kniv eftersom vinsten över lag är betydligt större med aktier och aktiefonder.

 

Vad är en aktiefond?
Aktiefonder består till största delen av aktier. En aktie kan jämföras med en ägarandel i ett företag. Det som bestämmer aktiens värde är marknadens tillit till hur företaget kommer att lyckas i framtiden. När marknaden tror på företaget och dess idéer eller produkter stiger kursen och aktiens värde ökar och vise versa. Detta är anledningen till att aktier är en både mer lönsam, men också mer riskfylld sparmetod.

 

Hur ska jag välja aktiefond?
En grundregel är att ju mer specificerad aktiefond är, desto högre är risken. Om fonden är en global fond och innehåller aktier från flera länder är risken mindre. Om de flesta aktierna gäller ett land, en region eller en bransch är risken betydligt större. Detta eftersom naturkatastrofer, ekonomin i landet och så vidare kommer påverka hela fonden kraftigt.

 

Snabbt växande aktiemarknader är Östeuropa och Sydafrika eftersom denna marknad fortfarande håller på att byggas upp. Den Nordamerikanska och Västeuropeiska marknaden är betydligt mer stabil. Aktierna är för visso dyrare, men har mindre risk för att sjunka kraftigt.

 

Varje fond har minst 16 aktier och olika inriktningar
För att sprida riskerna så mycket som möjligt innehåller varje aktiefond minst 16 olika aktier. Detta för att man inte ska vara beroende av utvecklingen inom ett och samma företag.

 
Pensionsmyndigheten har delat upp aktiefonderna i fyra olika kategorier: Sverigefonder, regionala fonder, länderfonder och branschfonder. Inom varje fond så finns en mer detaljerad indelning.

 

Svårt att sätta dig in i aktier?
Aktier är ett komplext ämne så det är därför aldrig fel att ta hjälp av dem som verkligen är insatta i ämnet. Det är ändå pengar som man vill kunna leva gott på i framtiden som står på spel, och då vill man göra så få misstag som möjligt. Därför är det ett bra val att ta hjälp av sin bank eller ekonomiska jurister och rådgivare som till exempel Solidar pension. Genom att bolla idéer och få mer kunskap om aktier och aktiesparande så är möjligheten betydigt större att du kommer få ut mer av din pension på ålderns höst.

Aktiespar 22

originmag