Att investera i aktier

Aktier är andelar i ett aktiebolag. Värdet på en aktie beror på bolagets lönsamhet och aktiekapital måste därför alltid betraktas som riskkapital. Det innebär att värdet på de aktier man köpt både kan stiga och sjunka. Aktiemarknaden är en turbulent handelsplats och för dem som vågar ta risker och som skaffar sig kunskap kan det finnas stora pengar att tjäna. Men när man handlar med aktier finns inga garantier. En bra regel att hålla sig till är därför att endast handla med aktier för pengar man kan avvara på lång sikt och som man har råd att förlora. De flesta avråder av samma anledning från att investera lånade pengar i aktier – risken finns alltid att ditt aktiekapital tappar allt sitt värde och då står du kvar med ingenting annat än en obetald skuld.

 

Att investera i Start up-bolag
Har man lite pengar över som man vill investera i något så behöver man inte just köpa aktier på börsen. Det finns andra former av investeringar, som värdepapper, guld, konst eller fastigheter. Eller så kan man välja att investera i så kallade Startup-bolag som exempelvis Eventlogic. Det är dock viktigt att komma ihåg att risken är högre när man satsar pengar i startup-projekt än när man investerar i börsnoterade bolag. Å andra sidan kan avkastningen vara väldigt god om allt går bra.

 

Långsiktighet är A och O
När man handlar med aktier är det för de flesta bäst att tänka långsiktigt. Visst kan man göra snabba klipp på börsen, men det kräver dels att man ständigt är alert och beredd att göra affärer, dels att man handlar med förhållandevis stora summor och aktieposter. Gör man inte det riskerar nämligen vinsterna att ätas upp av alla courtage och avgifter som följer med varje ny transaktion. Investerar man däremot på lite längre sikt är det också lättare att ha is i magen och rida ut stormar och svackor. Det är aldrig bra att plötsligt tvingas sälja sina aktier för att man behöver pengarna, istället för att sälja vid exakt rätt tillfälle för att kursen gått upp.

200275050-001

originmag